Kulturnatten

Kulturnatten

Kulturnatt elvelangs er magisk!

Natten der Bærumskulturen funkler side om side med vakre installasjoner og lysende fakler.

Mellom ti og tolv lørdags kveld følger du faklene langs elven opplever du sang, dans og magisk stemning langs Sandvikselva, fra Rigmorbrygga, under de 7 broer og til vakre Løkkehaven.

Ingen natt er så romantisk og ingen vandring så overraskende og betagende som Kulturnatt elvelangs.

X