Foto: Camilla Rønne

I løpet av byfesten vil det arrangeres ulike konkurranser. Det vil bli lagt ut fortløpende informasjon om disse.

  • Byorientering
  • Olabilløp
  • Annet