Ingen gater stenges under Litt av en byfest 2021.

Framkommelighet under Sandvika Byfest 2019:

Sykkelen 200 år og litt til!

I år feirer vi sykkelens 202 års jubileum OG at Bærum kommune har vedtatt en helt ny sykkelstrategi. Dessuten vil vi gjerne være klimakloke og her er en oppfordring til deg som leser dette: Bruk sykkelen til byfest!

X