Styret planlegger og setter rammene for byfesten, og alle styremedlemmene har arbeidsoppgaver i byfesten.

De praktiske oppgavene blir utført av utallige samarbeidspartnere, frivillige og medarbeidere i kommunen, som legger til rette for at byfesten blir gjennomført på en god og forsvarlig måte.

Styremedlemmer

Frode Valland, styreleder i Foreningen Sandvika Byfest, daglig leder i Vårt Sandvika AS

Berit Inger Øen, kultursjef, Bærum kommune.

Ellef Ruud, Bærum kommune, Avdeling for plan og miljø

Trond Øvergaard, styremedlem i Sandvika Vel

Marius Stenberg, styremedlem i Bærum Kulturråd