Styret planlegger og setter rammene for byfesten, og alle styremedlemmene har arbeidsoppgaver i byfesten.

De praktiske oppgavene blir utført av utallige samarbeidspartnere, frivillige og medarbeidere i kommunen, som legger til rette for at byfesten blir gjennomført på en god og forsvarlig måte.

Styremedlemmer

Frode Valland, styreleder i Foreningen Sandvika Byfest, daglig leder i Vårt Sandvika AS

Berit Inger Øen, kultursjef, Bærum kommune, Avdeling for kultur og samarbeid

Ellef Ruud, Bærum kommune, Avdeling for plan og miljø

Per Lund-Mathiesen, styremedlem i Sandvika Vel

Marius Stenberg, styremedlem i Bærum Kulturråd

Annika Hellman, vara, representant for handelsstanden i Sandvika