Norsk

Matmarkedet under byfesten har åpent torsdag, 27. august, fredag 28. august, lørdag 29. august og søndag 30. august 2020.

De siste årene har byfesten hatt over 150 000 besøkende over fire dager og er dermed et av Norges største byarrangement. Årets marked skal bli det beste vi noen gang har hatt – både for publikum og deltagere!

Åpningstider

Torsdag 27.aug: kl. 12:00 – 19:00
Fredag 28.aug: kl. 12:00 – 19:00
Lørdag 29.aug: kl.10:00 – 19:00
Søndag 30.aug: kl. 11:00 – 17:00

I matmarkedet ønsker vi boder med: oliven, ost, oljer, honning, spansk salami og skinke, sjokolade, tørket frukt og nøtter og andre delikatesser. Matboder med «Grab & Go»- retter ønskes også.

Du forplikter deg til

 • Å ha boden åpen alle 4 dagene i hele åpningstiden.
 • Å holde din bod ryddig og ordentlig, kaste avfall på anvist plass og følge opplyst resirkuleringsreglement.
 • Det vil komme miljøkrav knyttet til f.eks bruk av engangsplast og emballasje. Flere opplysninger om dette vil komme senere.
 • Sørge for egen parkering dersom du har behov for det.
 • Ingen påmelding blir registrert før bekreftelse fra byfesten er tilsendt. Påmeldingen er da bindende og utstiller hefter for den totale standleie.
 • Å følge byfestens øvrige vilkår og retningslinjer til enhver tid (se nederst.)

Utstillerpriser

 • 3×3 meter m. strøm kr 6 500,-
 • 3×6 meter m. strøm kr 11 000,-
 • 3×9 meter m. strøm kr 15 000,-

English

The Food market is open Thursday 27th, Friday 28th, Saturday 29th and Sunday 30th of August 2020.

Through the past years Sandvika Byfest has experienced over 150 000 visitors throughout the four days of the festival. That makes it one of Norways biggest event.

This year’s market will be the best we have ever had – both for the audience and participants!

Opening Hours

Thursday 27th aug: 12:00-19:00
Friday 28th aug: kl. 12:00-19:00
Saturday 29th aug: kl. 10:00-19:00
Sunday 30th aug: kl. 11:00-17:00

We accept stalls such as: Olives, cheese, chocolate, sausage, honey, fruit, snacks and similar delicacies. Stalls selling Grab & Go- food are also wanted for this market.

You commit to

 • Have you stall open all 4 days during the entire opening hours
 • Keep your stall clean and tidy, follow prescribed recycling regulations. Environmental requirements related to, for example, the use of disposable plastic and packaging. More information about this will come later.
 • Provide your own parking if you need that.
 • No applications will be registered until confirmation of has been received. Your registration is then binding and you are liable for the total stand rent.
 • Follow the Sandvika byfest´s terms and conditions at all times (see below).

Stand Prices

 • 3×3 meter w. electricity kr 6 500,-
 • 3×6 meter w. electricity kr 11 000,-
 • 3×9 meter w. electricity kr 15 000,-

X
%d bloggere liker dette: