Like sikkert som at sommeren er her, like sikkert er det at det spilles spel på hver eneste knatt i vårt langstrakte land. Sandvika Byfest kan ikke være dårligere, og torsdag 27.august er det premiere på Emma Hjort spelet. Historien om en meget fascinerende dame som de fleste har hørt om, men ikke kjenner særlig til. Skuespillet handler om Emma Lippestad, som hun het, og hennes kamp for de åndsvake på slutten av 1800tallet. Emma tilhørte en stor familie og storebroren Johan Anton Lippestad var mannen som startet Torshov skole for åndsvake elever, til sterk protest fra faren som ville at odelsgutten skulle overta familiegården. Det endte med at alle søsknene tilslutt arbeidet på Torshov, noe som var uvanlig på den tiden. De åndsvake skulle gjemmes og glemmes, men ikke hos Lippestadgjengen. Mange så kanskje den rørende NRK- serien « Hvem tror du at du er», hvor advokat Geir Lippestad fant ut om sine forfedres kamp for de svake i samfunnet.  Emma arbeidet hos broren, studerte og reiste på studietur til Amerika et helt år. Hun giftet seg med arkitekten Ingvar og ble til Emma Hjort.Da abnormskoleloven ble vedtatt i 1881 som forpliktet staten til å undervise døve, blinde og åndsvake, dog kun de lettere tilfeller av utviklingshemming, måtte Torshov skole avvise mange av elevene sine. De var for svake for at staten ville ta seg av dem. -Her er en gjerning som må tages opp, sa Emma. Dermed startet hun den, til dags dato, største pengeinnsamling noen privatperson har gjort, og fikk etter hvert kjøpt Tokerud gård i Bærum, bedre kjent som Emma Hjort i våre dager. Spelet om Emma Hjort handler om hennes liv fra 1895-1920 og er bygget på historisk riktige fakta, men forfatterne har tatt seg noen kunstneriske friheter. Vi møter den oppdiktede familien Jørgensen som opplever den tragedien det var å få et åndsvakt barn på den tiden. De var fattige og det at gutten måtte ha tilsyn døgnet rundt gjorde at moren måtte være hjemme og se etter han. Vanligvis arbeidet hele familien for å skaffe mat på bordet, det var trange tider i Norge og store klasseskiller. Til slutt ble han plassert på Emma Hjorts hjem.  emmaEmma Hjort. Hovedrollene i spelet spilles av profesjonelle skuespillere med Oddrun Valestrand i hovedrollen. Marianne Krognæss spiller bestyrerinnen og Tor Heilen er husmannsfar. De andre rollene spilles av amatører, men også psykisk utviklingshemmede fra Dissimilis er med. Manus forfatterne lover en spennende og dramatisk slutt, så her er det bare å ringe ned Bærum Kulturhus etter billetter. Spelet spilles 27.-28.-29.august+2.-3.-4.september kl 21:00 som et vandreteater ved Emma Hjort Museum.