Sandvika Byfest skal i år ha markedsdager fredag 28. august, lørdag 29. august og søndag 30. august. Alle boder skal være åpne lørdag. I tillegg kan man velge å holde åpent fredag eller søndag eller begge dager.

Markedsplassen vil strekke seg fra Otto Sverdrups plass og i alle fall til Rådhustorget. Hvor man blir plassert vil avhenge av type markedsaktivitet og hvor mange dager man velger å ha boden åpen. Det vil bli laget et kart over markedsplassen med anvisning av bodplass.

Åpningstider fredag og lørdag er kl. 10 – 17. (Frivillige organisasjoner kan velge å holde åpent fra kl. 14 – 17 på fredag.) Søndag kl. 11 – 16.

Alle utstillere må medbringe egen bod/bord/telt avhengig av hva man trenger. En bodplass er 3 m bred. Et evt partytelt eller lignende skal ha hvitt tak.

Bodene kan bli stående mellom markedsdagene, men hver og èn er ansvarlig for det man medbringer. Sandvika Byfest kan dessverre foreløpig ikke tilby lagerplass som kan brukes til oppbevaring om natten.
Frist for påmelding er 1. august (påmeldinger etter 1. august har et tilleggsgebyr på 20%)

Påmelding skjer via vårt googleskjema:
https://docs.google.com/forms/d/1MWhc08J5Ju72oG3UCYjO4rxUi-XOBBy0Cv-n_5y8wqY/viewform?c=0&w=1

Etter påmeldingsfristens utløp,  vil du motta faktura. Deltakelse er avhengig av at faktura er betalt.

Deltakelse for utstillere under Sandvika Byfest 2015 koster pr markedsplass/bodplass:

For frivillige lag og organisasjoner:
600 kr for 2 dager
700 kr for 3 dager

Andre:
2.500 kr for 2 dager
2.900 kr for 3 dager

 

Kontaktperson vedrørende marked/boder er Frode Valland, tlf. 95785894.